Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa;

 


Warunki ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ;


Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich;


 

Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi;ZMIANY STRUKTURY ZATRUDNIENIA;

 


WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG.

1. Pojęcia:
a) spedycja – działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z organizowaniem przewozu ładunków na zlecenie innych firm.
b) centra logistyczne – obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą przeładunkową, w których świadczy się usługi związane z przyjmowaniem, magazynowaniem i dalszym rozprowadzaniem towarów
2. Przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne i handlowe, a także inne firmy usługowe są często lokalizowane w pobliżu autostrad i dróg ekspresowych, np. w obrębie strefy podmiejskiej Wrocławia.
3. Dostęp do portów morskich pozwala na przewóz dużej ilości ładunków, np. surowców mineralnych umożliwiających rozwój przemysłu rafineryjnego oraz usług spedycyjnych i logistycznych.