Francja to duże i ważne europejskie państwo. Jej gospodarka należy do najbardziej nowoczesnych na świecie. Przejawia się to między innymi w tym, że większość pracujących mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze usług, znacznie mniej – w przemyśle, a najmniej – w rolnictwie. W porównaniu z innymi państwami zachodnioeuropejskimi rolnictwo we Francji ma jednak duże znaczenie. Chociaż osoby w nim zatrudnione stanowią tylko 3% wszystkich pracujących, wartość produkcji rolnej jest największa w Europie. Jednak to usługi i przemysł decydują o sile ekonomicznej tego kraju. Nowoczesność gospodarki przejawia się m.in. wysoką wydajnością pracy (pracownicy są w stanie wytworzyć dużą ilość dóbr i usług w określonym czasie). W zakładach wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia techniki, a znaczną część zadań wykonują maszyny, w tym – komputery i roboty.


Zobacz prezentacje;Na podstawie treści w podręczniku – temat – „Francja – nowoczesna gospodarka” oraz prezentacji wykonaj następujące zadania w zeszycie;

  • Zadanie 1 – Wyjaśnij różnicę pomiędzy działalnością przemysłową i usługową.

  • Zadanie 2 – Cechom nowoczesnego przemysłu przyporządkuj wynikające z nich skutki – połącz w pary;


  • Zadanie 3 – Rozwiąż krzyżówkę;

 Dla  zainteresowanych uczniów – wysłuchaj lekcji;