Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii;

Wilgotne lasy równikowe, zwane również lasami deszczowymi, występują na obszarach położonych na bardzo niskich szerokościach geograficznych, w okolicach równika. Można je spotkać w obu Amerykach, Afryce i Azji, ale najważniejszym i największym skupiskiem tej formacji roślinnej jest dżungla Amazonii w Ameryce Południowej.

Powstanie lasu równikowego jest ściśle związane z klimatem równikowym wybitnie wilgotnym. Cechuje go stała, wysoka temperatura około 25-27 stopni Celsjusza oraz bardzo wysokie opady przez cały rok, sięgające nawet 2000-4000 mm rocznie. W tej strefie klimatu lato (ciepłe i deszczowe) panuje przez cały rok, co umożliwia nieustanną wegetację roślin.

ZOBACZ PREZENTACJĘ;

 


Amazonia obejmuje teren 9 państw (w tym jednego terytorium zależnego), jednak największa jej część – 60% leży w Brazylii. Łączna powierzchnia dżungli wynosi 7 mln km². Największa część dżungli to obszar rzeki Amazonka i 1100 jej dopływów.

Źródło; www.geografia24.pl;


W Amazonii wycina się ok. 5 tys. km2 lasów rocznie, a rdzenna ludność jest brutalnie wysiedlana. W latach 40. XX w. w Brazylii rozpoczęto proces cywilizowania puszczy przez zasiedlanie kolejnych jej fragmentów i gospodarcze wykorzystanie zasobów drzewnych. W wyniku tego zniszczono kilka milionów hektarów pierwotnego lasu. Wiele plemion indiańskich zostało wymordowanych lub zepchniętych na margines życia. Miejsce lasu zajęły głównie pastwiska i grunty orne.

W puszczy znajdują się liczne surowce np. miedź czy żelazo, ponadto ropa naftowa a nawet złoto i diamenty. Są one niezbędne dla dynamicznie rozwijającej się brazylijskiej gospodarki.


Autor – Izabella Kleinszmidt;

 


Czytaj więcej;