Europa

Geografia Europy; Powierzchnia: 10,5 mln km2, liczba ludności 747 mln (2020 r – źródło: https://www.worldometers.info/world-population/europe-population); Linia brzegowa ma długość – 38 tys. km. około 30% powierzchni to półwyspy i wyspy. Niziny zajmują prawie 75% powierzchni. Najwyższym punktem jest Mont Blanc (4810 m n.p.m.), najniższym – depresja na Nizinie Nadkaspijskiej (28 m p.p.m.). Położenie i granice oraz linii brzegowa kontynentu; Europa jest kontynentem…

Czytaj więcej..