Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Australii

Australia znajduje się w całości na półkulach: południowej i wschodniej. Skrajnymi punktami w części kontynentalnej są:

 • Na północ – Przylądek Jork – 10°41’S;
 • Na południe – Przylądek Południowy – 39°08’S;
 • Na zachód – Przylądek Steep – 113°09’E;
 • Na wschód – Przylądek Byrona – 153°42’E;

Rozciągłość południkowa Australii

Rozciągłość równoleżnikowa Australii

 

Źródło: GEOGRAFIA 24.PL – Baza wiedzy geograficznej – Warunki naturalne Australii i Oceanii;


Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Azji

Skrajnymi punktami Azji są (na lądzie):

 • Na północ – przylądek Czeluskin – 77°43’N;
 • Na południe – przylądek Piai – 1°16’N;
 • Na zachód – przylądek Baba – 6°03’E;
 • Na wschód – przylądek Dieżniewa – 169°40’W;

Rozciągłość południkowa azji

Rozciągłość równoleżnikowa Azji

Źródło: GEOGRAFIA 24.PL – Baza wiedzy geograficznej Położenie i warunki naturalne Azji;


Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Ameryki północnej

Stały kontynent znajduje się na dwóch półkulach: północnej i zachodniej, a skrajnymi punktami w takim ujęciu są:

 • Na północ – punkt na Półwyspie Murchisona  – 71°58’N;
 • Na południe – Przylądek Mariato – 7°12’N;
 • Na zachód – Przylądek Księcia Walii – 168°05’W;
 • Na wschód – przylądek Saint Charles – 55°37’W;

Rozciągłość południkowa Ameryki północnej

Rozciągłość równoleżnikowa Ameryki północnej


Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa Ameryki południowej

Zarówno stały kontynent jak i z przybrzeżne wyspy znajdują się na trzech półkulach: północnej, południowej i zachodniej. Skrajny punktami kontynentu są:

 • Na północ – Przylądek Gallinas (12°25’N / 12°27’N według różnych źródeł)
 • Na południe – Przylądek Froward (53°54’S)
 • Na zachód – Przylądek Parinas (81°20’W)
 • Na wschód – Przylądek Branco znany także pod nazwą Przylądek Seixas (34°47’W)

Rozciągłość południkowa Ameryki południowej

Rozciągłość równoleżnikowa Ameryki południowej

Źródło: GEOGRAFIA 24.PL – Baza wiedzy geograficznej – Podział i położenie Ameryk;


Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa afryki

Skrajnymi punktami Afryki są:

 • Na północ – Przylądek Biały – 37°20’N;
 • Na południe – Przylądek Igielny – 34°50’S;
 • Na zachód – Przylądek Almadi – 17°33’W;
 • Na wschód – Przylądek Hafun (nowa nazwa – Raas Xaafuun) – 51°23’E;

Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa afryki

Źródło: GEOGRAFIA 24.PL – Baza wiedzy geograficznej – Położenie i warunki naturalne Afryki;

;


Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa europy

Współrzędne skrajnych punktów umożliwiają obliczenie rozciągłości Europy:

 • 71°08’N – 36°00’N = 35°08’ – rozciągłość południkowa Europy;
 • 68°14’E + 9°30’W = 77°44’ – rozciągłość równoleżnikowa Europy;