Materiały do lekcji dla klas VII

Lekcja 1 – Położenie geograficzne Polski;


Lekcja 2 – PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA POLSKI;


lekcja 3 – LĄDOLÓD I POLSKIE POJEZIERZA – OSADY I FORMY POLODOWCOWE;


lekcja 4 – KRAINY GEOGRAFICZNE W POLSCE;


lekcja – 5 – KLIMAT POLSKI;

  • Czynniki kształtujące klimat Polski;

  • Masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce;


lekcja – 6 –ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W POLSCE;


lekcja – 8 – POLSKIE LASY;


lekcja – 9 – GLEBY W POLSCE;


Środowisko przyrodnicze Polski;