Afryka – drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem”. Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie.

Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2. Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego. Afrykę przecina także południk zerowy, a zatem każdy skrajny punkt Czarnego Lądu musi leżeć na innej półkuli.
Afrykę znano już w starożytności – zaliczamy ją do Starego Świata. Na północy kontynent od Europy oddziela Morze Śródziemne, a na północnym wschodzie od Azji – Morze Czerwone. Pozostałe wschodnie wybrzeża Afryki oblewa Ocean Indyjski, a całe zachodnie – Ocean Atlantycki.

Ukształtowanie pionowe Afryki jest bardzo zróżnicowane. Na ogół wzdłuż wybrzeży ciągnie się wąski pas nizin. W głębi kontynentu przeważają obszary wyżynne, które zajmują ok. 70% jego powierzchni. Często są to rozległe równinne płaskowyże, np. wyżyny Abisyńska, Wschodnioafrykańska, Bije, rozdzielone przez kotliny, np. Czadu, Konga, Nilu Białego (Górnego Nilu). W Afryce Wschodniej wykształcił się system wielkich rowów tektonicznych, czyli rozległych dolin (do 1 tys. km szerokości) powstałych w wyniku oddalania się od siebie płyt litosfery. Przecinają one wysoko położone obszary wyżynne.
Góry stanowią niewielki procent powierzchni Afryki. Na północnym zachodzie obserwujemy młody górotwór – Atlas, na południu wznoszą się stare Góry Przylądkowe i Góry Smocze, a w centralnej części kontynentu – góry Ahaggar i Tibesti. Najwyższym afrykańskim szczytem jest Kibo (5895 m n.p.m.) w masywie Kilimandżaro.

 


Zobacz prezentacja – AFRYKA – POŁOŻENIE, UKSZTAŁTOWANIE TERENU;


Afryka – symetryczne położenie względem równika, ukształtowanie powierzchni – 

Źródło: www.epodreczniki.pl


Afryka – mapa ćwiczeniaBAZA WIEDZY GEOGRAFICZNEJ – AfrykA;

Spis tematów (kliknij, aby przejść do tematu)

I Położenie i warunki naturalne Afryki

II Cyrkulacja atmosferyczna w strefie międzyzwrotnikowej

III Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe Afryki

IV Gospodarowanie i pustynnienie w strefie Sahelu

V Rozwój turystyki w Kenii

VI  Rolnictwo Afryki

VII Głód w Etiopii

VIII Gospodarka w wybranych krajach Afryki

IX Problemy Afryki

Źródło: Baza wiedzy geograficznej – www.geografia24.pl/afryka-oparcowanie;


  • Afrykaformy gospodarowania w strefie Sahelu;
  • Kenia to równikowy kraj, położony we wschodniej Afryce, nad Oceanem Indyjskim. Ukształtowanie powierzchni – a co za tym idzie, także przyroda – są tu zróżnicowane i niezwykle interesujące. Z jednej strony mamy masywy wulkaniczne jak Kenia i Elgon, z drugiej – słynne jeziora: Jezioro Turkana i Jezioro Wiktorii. Wewnątrz kraju znajdują się stepy, na nadmorskich nizinach – drzewiaste sawanny, a na terenach położonych wyżej – wiecznie zielone lasy. To sprawia, że żadni wielbiciele przyrody nie będą się w Kenii nudzić, a największą może atrakcję stanowią wspaniałe afrykańskie zwierzęta.

Źródło:  Kenia: kraina lwów i żyraf czeka, National Geographic;


FILM DOKUMENTALNY ETIOPIA – CZĘŚĆ 1

Pierwsza część filmu „12 miesięcy słońca” zrealizowany w 2013 roku w Etiopii. Źródło – Geo-Edukacja;

FILM DOKUMENTALNY O ETIOPII – CZĘŚĆ 2 – PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO WODY;

Druga część filmu opowiada o problemach dotyczących wody pitnej. Materiał realizowany był na terenach wiejskich (region Oromia) oddalonych o około 100 km od stolicy kraju. Źródło – Geo-Edukacja;
Film skupia się na dzieciach, czyli na przyszłości. Na ich marzeniach ale także pokazuje ich obecną sytuację, również w kontekście dostępu do edukacji, oraz na kobietach i ich roli w codziennym życiu