Przemysł zaawansowanych technologii, tzw. high-tech (ang. high technology), to nowoczesne gałęzie, do których zalicza się: technologie informatyczne i telekomunikacyjne, a także biotechnologię, nanotechnologię i robotykę.


Zobacz prezentacje;


Notatka kl7b – Natalia S.

  • Czynniki lokalizacji to przesłanki pozwalające wybrać optymalną lokalizację zakładu przemysłowego.

  • Czynniki lokalizacji nowoczesnego przemysłu to nowoczesna infrastruktura, zaplecze naukowo‑badawcze, czyste i przyjazne człowiekowi środowisko.

  • Wysoka kapitałochłonność przemysłu high‑tech powoduje, że rozwija się on przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych.

  • Zakłady przemysłu zaawansowanych technologii grupują się w klastry i dystrykty przemysłowe, tworząc bieguny technologiczne, które z kolei skupiają się w technopolie.

  • Obszary przemysłu wysokiej technologii pełnią funkcje ekonomiczne, przestrzenne i społeczne.

 


Czytaj więcej….

Przemysł TRADYCYJNY I NOWOCZESNY NA ŚWIECIE. Rola przemysłu high-tech;