Nizina – równinna lub prawie równinna wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. Według tego kryterium na terenie Polski zdecydowanie dominują niziny – zajmują one 91% powierzchni i obejmują północną i środkową część kraju tworząc tzw. Niż Polski, w skład którego zalicza się Niziny Nadmorskie, Pojezierza, Niziny Środkowopolskie.

Źródło: Mariusz Olczyk, www.tyflomapy.pl;

Niziny Środkowopolskie zajmują blisko 1/3 powierzchni naszego kraju, rozciągają się szerokim, nieregularnym pasem między pojezierzami a wyżynami. Na zachodzie pasa leżą Nizina Wielkopolska i Nizina Śląska. Natomiast w części centralnej i wschodniej znajdują się: Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska oraz Polesie Lubelskie.


 


NIZINA MAZOWIECKA;