Wypoczynek w kraju nad Wisłą


W Polsce wyróżnia się trzy podstawowe regiony turystyczne: nadmorski, pojezierny (pojezierza: Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie), wyżynny (Wyżyna Krakowsko – Częstochowska i Góry Świętokrzyskie) oraz górski (Sudety i Karpaty).

  • Na podstawie treści zawartych w podręczniku – Wakacje w Polsce – wymień regiony uznawane za szczególnie atrakcyjne turystycznie – wybierz największe atrakcje, zwróć uwagę na możliwości spędzania wolnego czasu oraz na możliwość rozwijania turystyki poznawczej – sporządź notatkę do zeszytu np. w formie tabeli.


  • Zastanów się – czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie? – podaj argumenty potwierdzające bądź zaprzeczające – sporządź notatkę do zeszytu np. w formie tabeli.

  • Rozwój turystyki ma dobry wpływ na rozwój gospodarczy regionu, jednak nadmierna liczba turystów może pogorszyć jakość środowiska przyrodniczego – przygotowuj argumenty świadczące o pozytywnym wpływie turystyki na rozwój gospodarczy i negatywnym wpływie na środowisko;


  • Wykonaj w dowolnej formie notatkę (np. plakat, notatka graficzna, mapa mentalna) przedstawiającą przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne wybranego przez ciebie regionu. Uwzględnij elementy zagospodarowania turystycznego. Możesz zaproponować inwestycje, dzięki którym omawiany region będzie atrakcyjniejszy.

Polecane filmy;
Polecane strony;


Dla chętnych zadanie dodatkowe – wyobraź sobie, że pracujesz w polskim biurze podróży, a twoim zadaniem jest organizacja przyjazdu turystów zagranicznych – wybierz sobie wariant A, B, C, D (pobierz plik pdf).