Materiały do lekcji dla klas V

LEKCJA 1 – GEOGRAFIA JAKO NAUKA;

Sfery powłoki ziemskiej i ich współzależności

Lekcja 2,3 – Orientacja na mapie i globusie – WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE;

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE  – PRZYKŁADY;


Lekcja 4 – Określanie WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH – ĆWICZENIA;


Lekcja 5 – WYSOKOŚCI NA MAPIE;

 Lekcja 6 – MAPA I PLAN;

 


Lekcja 7 – SKALA MAPY;SKALA

 


Krajobrazy Polski – PASY RZEŹBY TERENU W POLSCE;

Krajobraz – pasy rzeźby terenu w Polsce