• Tornado – trąby powietrzne.

Tornado to inaczej trąba powietrzna, która występuje prawie na wszystkich kontynentach, również w Europie i w Polsce. Zjawiska tego nie zaobserwujemy jednak na Antarktydzie. Tornada występujące w Stanach Zjednoczonych mają największą siłę.


Warunkiem powstania tornada jest „spotkanie się” ciepłych i wilgotnych mas powietrza znad Zatoki Meksykańskiej z zimnymi i ciężkimi masami powietrza znad Gór Skalistych. W wyniku „spotkania” dochodzi do powstania potężnej chmury burzowej, tzw. Cumulonimbusa, a w wyniku różnicy ciśnień powstaje wiatr. Tworzy się charakterystyczny lej, który dotyka ziemi.

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/tornado-lejek-twister-572504/

Aleja Tornad to obszar obejmujący stany Teksas, Oklahoma, Kansas, Kolorado, Nebraska i Dakota Południowa.

Źródło: Dan Craggs / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Prędkość tornad mierzona jest w skali Fujity (wym. fudżity) – od EF0 do EF5, gdzie EF5 oznacza prędkość wiatru nawet do 300 km/h. Jest to skala oceniająca poziom intensywności tornad na podstawie zniszczeń zabudowy i rzadziej roślin. Zniszczenia mogą być ogromne – taka siła wiatru pozwala nie tylko porwać dachy budynków, samochody czy zwierzęta gospodarskie, ale nawet zniszczyć budynki do samych fundamentów. Zasięg działania Tornad jest jednak relatywnie mały – pas zniszczeń może mieć maksymalnie kilkaset metrów szerokości, choć znane są tornado, których szerokość mierzono w kilometrach, należą one do rzadkości. Tornado może jednak przebyć długą drogę, z reguły kilka do kilkunastu kilometrów, lecz w USA zdarzały się tornada (następujące po sobie kilka tornad), których łączny pas zniszczeń wynosił ponad 300 kilometrów.

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/moore-oklahoma-tornado-katastrofa-112770/

 • Cyklony tropikalne – Huragany w USA.

Zjawiskiem o wiele groźniejszym od trąby powietrznej jest cyklon tropikalny. Jest to najpotężniejszy rodzaj wiatru znany na ziemi, którego siła potrafi równać z ziemią całe miasta. Do wystąpienia cyklonu konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych czynników:

  • ciepła woda oceaniczna o temperaturze minimalnej 25 stopni Celsjusza i głębokości minimalnej 50 m;
  • odległość minimum 500 km na północ lub południe od równika (co umożliwia zaistnienie siły Coriolisa wprowadzającej powietrze w ruch wirowy). Z tego powodu cyklony tropikalne występują niemal wyłącznie w strefie zwrotnikowej.

Cyklon tropikalny jest potężnym układem niskiego ciśnienia, w którym tworzą się chmury burzowe z charakterystycznym okiem cyklonu w jego centralnej części. Oko cyklonu to wir o średnicy około 20-30 km, w którym jest bezwietrznie. Poza nim powstają burze oraz silny wiatr, którego prędkość to ok. 300 km/h.

Skutki cyklonu tropikalnego:

 • miasta zrównane z ziemią;
 • ulewy;
 • powodzie;

Cyklony tropikalne są różnie nazywane. W zależności gdzie występują. I tak

 • w USA nazywane są  huraganami;
 • we wschodniej Azji – tajfunami;
 • W zachodniej Azji i wschodniej Afryce – cyklonami;
 • Europie jest to orkan;
 • a na północno-zachodnich i północno-wschodnich wybrzeżach Australii to willy – willy;

Najbardziej znane huragany: Katrina, Ivan, Emily, Andrew, Rita, Wilma.


Ewolucja i przemieszczanie się huraganu Harvey, 25 sierpnia 2017. 
Animację udostępniamy dzięki uprzejmości NASA’s Earth Observatory.

Żródło: www.naukaoklimacie.pl, Marcin Popkiewicz i prof. Szymon P. Malinowski, Opublikowano: 2017-09-10 12:38, aktualizacja: 2017-09-11 10:30.


Dla zainteresowanych;

HURAGANY – SKĄD SIĘ BIORĄ?

Tornada i CYKLONY TROPIKALNE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ;

Jak POWSTAJĄ HURAGANY? – NASA;

Huragany I BURZE TROPIKALNE – NASA;