Projekt „Człowiek w obronie naturalnego krajobrazu – Parki Narodowe w Polsce.” realizowany był od marca do maja. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: 4a, 6c, 5b. Wszystkie zaplanowane cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie chętnie  angażowali się w pracę. Konsultacje odbywały w trakcie lekcji przyrody, informatyki, kółka informatycznego (3 razy w tygodniu). Spotykaliśmy się także w celu analizy bieżących działań, rozwiązywania ewentualnych problemów oraz ukierunkowania pracy uczniów.  Dokonywaliśmy na bieżąco przydziału zadań i obowiązków. Każde nasze spotkanie owocowało w ciekawe spostrzeżenia i wnioski. Dzieliliśmy się doświadczeniami i zdobytymi wiadomościami. Poza spotkaniami nasze kontakty odbywały się za pomocą e-maila. Te formy kontaktów odbywały się w godzinach wieczornych, kiedy uczniowie pracowali w domu nad projektem i napotykali na problemy. Przeglądałam ich materiały, pisałam komentarze, dokonywałam czasem poprawek i odsyłałam. Materiał dotyczący realizacji projektu umieszczałam na blogu – kolo.informatyka.gozych.edu.pl. Zaczęliśmy od zbierania informacji. W zależności od wybranego zadania uczniowie wyszukiwali materiał w Internecie, opracowywali notatki. Tworzyli ilustrowane dokumenty tekstowe zwierząt i roślin podlegającej ochronie w Polsce (pdf), prezentacja (ppsx), ptaki chronione w Polsce, płazy, ryby, gady, bezkręgowce, owady – (szczegóły na blogu), wykonali prezentacje multimedialne wybranych parków narodowych w Polsce, zaprezentowali je podczas lekcji, następnie przystąpiliśmy do łączenia w jedną prezentacje – Parki Narodowe w Polsce. Z zebranych materiałów grupa uczniów z klasy VI c podjęła się stworzenia strony internetowej mimo, że nie była wcześniej zaplanowana – parki.gozych.edu.pl  Pomysł na stworzenie strony www zrodził się w po wykonaniu mapy, na której przedstawiliśmy rozmieszczenie parków narodowych w Polsce.  Zastanawialiśmy się jak wykorzystać ją w sposób interaktywny. Zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z klasy 6c realizujących w naszej szkole projekt „DiAMEnT”, którzy zajęli się przygotowaniem strony internetowej. Przygotowaliśmy również poradnik dla uczniów na temat segregacji odpadów – szczegóły na blogu – kolo.informatyka.gozych.edu.pl – oraz kodeks młodego ekologa w formie  prezentacji – ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej, poradnik młodego ekologa – prezentacja2, prezentacja3.

Dokonaliśmy zestawienia wyników zbiórki makulatury, która odbywa się w naszej szkole już od wielu lat. W obecnym roku szkolnym klasa 6c zdobyła I miejsce oddając 3961, 5 kg makulatury. Ogólnie w szkole zebraliśmy 37548,9 kg makulatury w okresie od września do maja.