W Afryce występują zarówno obszary zasobne w wodę, jak i tereny słabo nawodnione. Gospodarowanie w tak skrajnych warunkach jest bardzo trudne.
Aby uprawy były możliwe i przynosiły lepsze plony, na sawannie i obszarach półpustynnych oraz w strefie podzwrotnikowej należy stosować metody nawadniania. Wykorzystuje się do tego wody podziemne – artezyjskie i subartezyjskie – oraz nieliczne rzeki.

Wody artezyjskie to wody gruntowe, znajdujące się pod warstwą nieprzepuszczalną, podlegające ciśnieniu hydrostatycznemu, a po przebiciu studni zdolne do samodzielnego wypływu na powierzchnię.

Schemat występowania wód subartezyjskich.

Życie w strefie Sahelu;

Sahel to obszar obejmujący południowe krańce Sahary, leżący na pograniczu pustyni i sawanny. Nie ma wyraźnych granic, rozciąga się pasem o zmiennej szerokości wzdłuż równoleżnika 15°N, od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie do Morza Czerwonego na wschodzie. Klimat Sahelu jest gorący, a pora sucha może występować aż przez 10 miesięcy. Zdarzają się tu katastrofalne susze, które trwają nawet kilkanaście lat. Bardzo uboga roślinność naturalna rozwija się bujniej tylko w czasie pory deszczowej.

 

Rolnictwo w Afryce;

Rolnictwo w Afryce; autor – Izabella Kleinszmidt;