Tajga i tundra

Tajga to borealne lasy iglaste pokrywające północną część Eurazji, graniczące od północy z tundrą. Zajmuje ok. 11% całkowitej powierzchni lądowej Ziemi. Tundra to bezdrzewna przestrzeń porośnięta jedynie małymi roślinami, mchem i porostami. Obejmuje około 20% powierzchni lądów kuli ziemskiej. KLIKNIJ NA MAPĘ! Tajga rośliny i zwierzęta   Tundra rośliny i zwierzęta    

Czytaj więcej..

Relacje między elementami środowiska geograficznego

Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa;   Warunki ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ; Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich;   Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi; ZMIANY STRUKTURY ZATRUDNIENIA;   WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG. 1. Pojęcia: a) spedycja – działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z organizowaniem przewozu ładunków na zlecenie innych firm.…

Czytaj więcej..

Przemysł zaawansowanych technologii

Przemysł zaawansowanych technologii, tzw. high-tech (ang. high technology), to nowoczesne gałęzie, do których zalicza się: technologie informatyczne i telekomunikacyjne, a także biotechnologię, nanotechnologię i robotykę. Zobacz prezentacje; Czynniki lokalizacji to przesłanki pozwalające wybrać optymalną lokalizację zakładu przemysłowego. Czynniki lokalizacji nowoczesnego przemysłu to nowoczesna infrastruktura, zaplecze naukowo‑badawcze, czyste i przyjazne człowiekowi środowisko. Wysoka kapitałochłonność przemysłu high‑tech powoduje, że rozwija się…

Czytaj więcej..

Rolnictwo – Polska

Rolnictwo – zaliczane do I sektora gospodarki narodowej, obejmuje uprawę roślin oraz  hodowlę zwierząt. Jego celem nadrzędnym jest wytwarzanie żywności, dostarczanie jej mieszkańcom kraju, paszy dla zwierząt oraz surowców przemysłowi przetwórczemu. Produkcja rolna dzieli się na roślinną i zwierzęcą. Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzyw i owoców. Dzięki hodowli zwierząt mamy przede wszystkim mięso, a ponadto mleko, jaja, tłuszcze, skóry i…

Czytaj więcej..

Amazonia

Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii; Wilgotne lasy równikowe, zwane również lasami deszczowymi, występują na obszarach położonych na bardzo niskich szerokościach geograficznych, w okolicach równika. Można je spotkać w obu Amerykach, Afryce i Azji, ale najważniejszym i największym skupiskiem tej formacji roślinnej jest dżungla Amazonii w Ameryce Południowej. Powstanie lasu równikowego jest ściśle związane z…

Czytaj więcej..

Ameryki – warunki naturalne

Ameryka Północna i Ameryka Południowa to dwa kontynenty leżące na półkuli zachodniej, uznawane są za jeden region geograficzny i nazwane – Ameryka. Ameryka Północna – powierzchnia 24,2 mln km2 – położony jest w całości na półkuli północnej; Ameryka Południowa – powierzchnia 17,8 mln km2– przecina go równik, a większa część kontynentu leży na półkuli południowej; Oba kontynenty łączy…

Czytaj więcej..

Afryka – warunki naturalne

Afryka – drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem”. Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie. Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2. Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego. Afrykę przecina także południk zerowy, a zatem każdy skrajny punkt Czarnego Lądu musi leżeć na innej…

Czytaj więcej..