Relacje między elementami środowiska geograficznego

Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa;   Warunki ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ; Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich;   Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi; ZMIANY STRUKTURY ZATRUDNIENIA;   WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG. 1. Pojęcia: a) spedycja – działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z organizowaniem przewozu ładunków na zlecenie innych firm.…

Czytaj więcej..

Ludność Polski na tle Europy i świata.

Dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem i opisywaniem ludności świata pod względem liczebności, rozmieszczenia, struktury wieku i płci, migracji oraz innych cech, to geografia ludności.   Obecna POPULACJA ŚWIATA – NA ŻYWO; Kraje europejskie według liczby ludności (2021); Liczba ludności świata wynosi ponad 7,9 mld, a Europy ok. 748 mln. Według prognoz demograficznych w 2025…

Czytaj więcej..

Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce

Struktura zatrudnienia w Polsce wykazuje dosyć duże zróżnicowanie przestrzenne. Zatrudnienie w rolnictwie jest największe na wschodzie kraju, gdzie przeważają tereny wiejskie. Z pracy na roli utrzymuje się tam obecnie ok. 20–25% ludności.

Czytaj więcej..