Region – najwyższa jednostka terytorialnej organizacji w państwie, bez względu na jego formę prawnoustrojową, o relatywnie dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, jednolita z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne. Jednostki terytorialne tego typu mogą nosić różne nazwy, np. województwo, wspólnota autonomiczna.

Dla geografa region jest obszarem, który charakteryzuje się możliwie dużym podobieństwem najważniejszych elementów środowiska geograficznego, a jednocześnie odróżnia się wyraźnie od obszarów sąsiednich. Podział na regiony geograficzne nie jest jednoznaczny i ostateczny. W zależności od przyjętych kryteriów granice, wielkości i nazwy regionów mogą się różnić.

 • Krainy fizycznogeograficzne są wyznaczane na podstawie składników przyrodniczych, takich jak wysokość nad poziomem morza (niziny, wyżyny i góry), rzeźba terenu (równiny, kotliny), występowanie zbiorników wodnych (pobrzeża, pojezierza).
 • Podział na regiony społeczno – gospodarcze bazuje na cechach, do których powstania przyczynił się człowiek.

 

Regiony wyznacza się więc na podstawie: podziału administracyjnego (województwa), zasięgu ziem historycznych (np. Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska), cech etnograficznych (Orawa, Kaszuby, Kurpiowszczyzna), a niekiedy współczesnych powiązań pomiędzy miejscowościami (region łódzki).

Badanie i charakterystyka regionu geograficznego:

 1. Położenie geograficzne (wielkość, granice, sąsiedzi);
 2. Środowisko przyrodnicze (budowa geologiczna i rzeźba terenu, warunki klimatyczne, wody, gleby, świat roślin i zwierząt);
 3. Ludność (liczba, rozmieszczenie, struktura);
 4. Gospodarka (warunki rozwoju, dominujące sektory działalności, znane produkty, atrakcje turystyczne);

Prezentacja wybranego miasta lub regionu Polski;

 1. Wykonanie prezentacji lub projektu ulotki (folderu), który ma zachęcić turystów do odwiedzenia miejsca wybranego przez Ciebie. Może to być miejscowość (wieś lub miasto) albo większy obszar (powiat, województwo, region geograficzny).
 2. Instrukcja do projektu ulotki promocyjnej:
 3. Na pierwszej stronie należy wpisać nazwę miejscowości (bądź regionu) oraz ułożyć hasło promocyjne.
 4. Na zamieszczonej mapie konturowej należy zaznaczyć miejscowość lub region tak, aby turysta wiedział, w którym miejscu Polski będzie wypoczywał.
 5. Opisując położenie, należy zwrócić uwagę, w której części Polski znajduje się miejscowość, w jaki sposób najlepiej do niej dojechać, czy jest jakaś linia kolejowa, droga szybkiego ruchu itp.
 6. Opisz atrakcje przyrodnicze czyli wszystkie te elementy, które występują w krajobrazie w sposób naturalny, a które mogą zainteresować potencjalnych turystów. Zwróć uwagę, że osoby przyjezdne mogą się zainteresować takimi obiektami, na które ty nie zwracasz uwagi, np. pagórki, które tobie utrudniły by drogę do szkoły, a są niewątpliwą atrakcją dla przybysza z nizin, a bagno, które byś ominął szerokim łukiem, jest bardzo atrakcyjne np. dla miłośników ptaków.
 7. Interesujące zabytki to nie tylko średniowieczne zamki i kościoły. Nawet w najmniejszej miejscowości można znaleźć ciekawe miejsce – stary kościół, najstarszą chatę we wsi, bądź zwykłą przydrożną kapliczkę, zbudowaną kilkadziesiąt lat temu.
 8. Kalendarz imprez może w dużym stopniu wzbogacić ofertę turystyczną miejscowości. Zastanów się, jakie wydarzenia kulturalne lub sportowe mogą mieć miejsce w pobliżu. Mogą to być koncerty, zawody sportowe, turnieje, rekonstrukcje bitew, szczególnie uroczyście obchodzone święta kościelne, dożynki.
 9. Propozycje spędzania wolnego czasu. W tym miejscu można dopisać dodatkowe informacje o atrakcjach, które oferuje twoja wybrana miejscowość. Mogą to być dyskoteki, dogodne miejsca do uprawiania sportu, baseny. Wielu turystów poszukuje miejsc, w których można w ciszy odpocząć, łowić ryby, zbierać grzyby. A może w pobliżu można nauczyć się jeździć konno, wypożyczyć rowery, kajaki? Wielu turystów uprawia dzisiaj tzw. turystykę poznawczą. Warto zatem wspomnieć miejscach pamięci, zapomnianych mogiłach, ważnych wydarzeniach historycznych, które miały tutaj miejsce.
 10. Zagospodarowanie turystyczne. Kiedy już turysta jest pewny, że warto przyjechać do twojej miejscowości, musisz go teraz przekonać, że będzie miał gdzie się zatrzymać. W tym miejscu należy opisać działające hotele, pensjonaty, domy wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne, a także restauracje i bary. Jeśli w pobliżu są wyciągi narciarskie lub wypożyczalnie sprzętu sportowego, to również należy umieścić o nich informacje.
 11. Na zakończenie pomyśl o ubarwieniu ulotki rysunkami i fotografiami wybranych atrakcji. Zadbaj o jej szatę graficzną, wyróżnij najważniejsze twoim zdaniem informacje.