Wyżyna – obszar położony na wysokościach bezwzględnych od 300 m n.p.m. do 500 m n.p.m.; w Polsce wyżyny sięgają nieco powyżej 600 m n.p.m. (Łysica w Górach Świętokrzyskich – 612 m n.p.m.); w niektórych miejscach na świecie wyżyny osiągają nawet kilka tysięcy metrów wysokości bezwzględnej (np. Wyżyna Tybetańska, Wyżyna Meksykańska, Wyżyna Abisyńska); o przynależności danego obszaru do wyżyn decydują wysokości względne, które są tu znacznie mniejsze niż w górach (poniżej 300 m), toteż powierzchnia terenu jest słabiej pofałdowana; do wyżyn zaliczają się również tzw. płaskowyże, czyli obszary płaskie leżące powyżej 200 m n.p.m.;

W pasie Wyżyn Polskich wyróżniamy krainy geograficzne:

  • Wyżyna Śląsko Krakowska – Wyżyna Śląska, Wyżyna Woźnicko – Wieluńska, Wyżyna Krakowsko Częstochowska;
  • Wyżyna Małopolska – Wyżyna Przedborska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Kielecka;
  • Wyżyna Lubelska i Roztocze;


PODRÓŻ PRZEZ REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI

 

 


 

Prezentacja – WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA;