Materiały do lekcji dla klas VI;

Lekcja 1 – KSZTAŁT ZIEMI. SIATKA GEOGRAFICZNA I KARTOGRAFICZNA;


Lekcja 2,3 – WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE;


Lekcja 4 – ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA I RÓWNOLEŻNIKOWA;


Lekcja 5 – WSZECHŚWIAT I UKŁAD SŁONECZNY;

 


Lekcja 6 – RUCH OBROTOWY ZIEMI;

 


Lekcja 7 – CZAS NA ZIEMI;

Źródło: TimeZonesBoy [Public domain]

Lekcja 8 – RUCH OBIEGOWY ZIEMI;