Materiały do lekcji dla klas VII

  • KLIMAT POLSKI;

  • Czynniki kształtujące klimat Polski;

  • Masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce;
 


 

MORZE BAŁTYCKIE;

 


Środowisko przyrodnicze Polski;


mieszkańcy Polski; 


Stopa bezrobocia w Polsce

 


GOSPODARka POLSKA;


Zobacz prezentacje


  • Zadanie  – wykonanie prezentacji lub projektu ulotki (folderu), który ma zachęcić turystów do odwiedzenia miejsca wybranego przez Ciebie. Może to być miejscowość (wieś lub miasto) albo większy obszar (powiat, województwo, region geograficzny) – dokładna instrukcja poniżej;
  • PREZENTACJA WYBRANEGO MIASTA LUB REGIONU POLSKI INSTRUKCJA;