Tajga i tundra

Tajga to borealne lasy iglaste pokrywające północną część Eurazji, graniczące od północy z tundrą. Zajmuje ok. 11% całkowitej powierzchni lądowej Ziemi. Tundra to bezdrzewna przestrzeń porośnięta jedynie małymi roślinami, mchem i porostami. Obejmuje około 20% powierzchni lądów kuli ziemskiej. KLIKNIJ NA MAPĘ! Tajga rośliny i zwierzęta   Tundra rośliny i zwierzęta    

Czytaj więcej..

Relacje między elementami środowiska geograficznego

Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa;   Warunki ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ; Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich;   Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi; ZMIANY STRUKTURY ZATRUDNIENIA;   WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG. 1. Pojęcia: a) spedycja – działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z organizowaniem przewozu ładunków na zlecenie innych firm.…

Czytaj więcej..

Przemysł zaawansowanych technologii

Przemysł zaawansowanych technologii, tzw. high-tech (ang. high technology), to nowoczesne gałęzie, do których zalicza się: technologie informatyczne i telekomunikacyjne, a także biotechnologię, nanotechnologię i robotykę. Zobacz prezentacje; Czynniki lokalizacji to przesłanki pozwalające wybrać optymalną lokalizację zakładu przemysłowego. Czynniki lokalizacji nowoczesnego przemysłu to nowoczesna infrastruktura, zaplecze naukowo‑badawcze, czyste i przyjazne człowiekowi środowisko. Wysoka kapitałochłonność przemysłu high‑tech powoduje, że rozwija się…

Czytaj więcej..

Amazonia

Wykorzystanie gospodarcze, a znaczenie ekologiczne Amazonii; Wilgotne lasy równikowe, zwane również lasami deszczowymi, występują na obszarach położonych na bardzo niskich szerokościach geograficznych, w okolicach równika. Można je spotkać w obu Amerykach, Afryce i Azji, ale najważniejszym i największym skupiskiem tej formacji roślinnej jest dżungla Amazonii w Ameryce Południowej. Powstanie lasu równikowego jest ściśle związane z…

Czytaj więcej..

Ameryki – warunki naturalne

Ameryka Północna i Ameryka Południowa to dwa kontynenty leżące na półkuli zachodniej, uznawane są za jeden region geograficzny i nazwane – Ameryka. Ameryka Północna – powierzchnia 24,2 mln km2 – położony jest w całości na półkuli północnej; Ameryka Południowa – powierzchnia 17,8 mln km2– przecina go równik, a większa część kontynentu leży na półkuli południowej; Oba kontynenty łączy…

Czytaj więcej..

Afryka – warunki naturalne

Afryka – drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem”. Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie. Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2. Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego. Afrykę przecina także południk zerowy, a zatem każdy skrajny punkt Czarnego Lądu musi leżeć na innej…

Czytaj więcej..

Strefy klimatyczno-roślinne i glebowe w Afryce

Charakterystyka stref roślinnych i glebowych w Afryce; WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY W KOTLINIE KONGO; W strefie klimatu równikowego wilgotnego występuje wiecznie zielony, gęsty, wilgotny wielowarstwowy las będący najbujniejszą formacją roślinną na Ziemi. Wyróżnia się on wielką bioróżnorodnością gatunkową i ekosystemową. Szacuje się, że żyje w nim ok. 25 tys. gatunków roślin, w tym ok. 3 tys. drzew.…

Czytaj więcej..