Tematyka zajęć od 30 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.;


Tematyka zajęć od 23 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.;

  • Klasy VIII – Realizujemy temat –  RDZENNI MIESZKAŃCY AMERYKI – informacje oraz ćwiczenia wysłane zostały na platformę WSiP-net. Na podstawie treści zawartych w podręczniku (można również korzystać z innych źródeł informacji (Internet) – wykonaj notatkę np. graficzną – etapy kolonizacji Ameryki – wzór został przesłany w załączniku na platformie – można wydrukować wkleić do zeszytu lub przerysować ręcznie. Termin wykonania od 23. 03. 20 r.

Tematyka zajęć od 16 marca 2020 r.