Azja -największy kontynent na świecie o olbrzymim zróżnicowaniu geograficznym zarówno fizycznym jak i społeczno-gospodarczym. Jest zarazem kontynentem o największej na świecie liczbie ludności.

Jego powierzchnia wynosi 44,5 mln km2. Zwarty obszar lądowy leży w całości na półkuli północnej – rozciąga się od równika aż do wysokich, okołobiegunowych szerokości geograficznych północnych. Na półkuli południowej położonych jest wiele azjatyckich wysp, m.in. duża część Archipelagu Malajskiego. Azja leży też prawie w całości na półkuli wschodniej – jedynym obszarem Azji znajdującym się na półkuli zachodniej jest Półwysep Czukocki.

Ukształtowanie powierzchni Azji charakteryzuje się wielkim zróżnicowaniem wysokości i rozległości form terenu. Dominują wyżyny i góry, które zajmują prawie 3/4 powierzchni kontynentu. Pozostała część to niziny i depresje.  Nizin jest niewiele, nie licząc rozległej Niziny Zachodniosyberyjskiej na północnym-zachodzie kontynentu, niziny występują głównie w dolinach potężnych rzek w południowej i południowo-wschodniej Azji. Azja jest najwyższym z zamieszkałych kontynentów. Średnia wysokość tego lądu wynosi 990 m n.p.m. Najwyższym szczytem jest Mount Everest (Czomolungma), leży on w Himalajach i ma wysokość 8 850 m n.p.m. Azja to jedyny kontynent, na którym znajdują się szczyty powyżej 8 000 m n.p.m. – dziesięć z nich leży w Himalajach, a cztery w Karakorum. Z kolei w Azji Zachodniej, w depresji nad Morzem Martwym, znajduje się najniżej położony punkt na lądach o wysokości bezwzględnej ~403 m poniżej poziomu morza.